Therapeutische kinderyoga

Therapeutische kinderyoga is geschikt voor kinderen vanaf 5/6 jaar die meer aandacht en begeleiding nodig hebben dan in een groepsles kinderyoga kan worden geboden.

Alvorens er met therapeutische kinderyoga zal worden gestart vindt er een intakegesprek plaats.
In dit gesprek worden uw vragen en wensen besproken en wordt bekeken of therapeutische kinderyoga geschikt is voor uw kind.
Wanneer er besloten wordt om met de therapeutische kinderyoga te starten, wordt er eerst een lesplan opgesteld. Aan de hand van dit lesplan worden er 4/5 lessen gegegeven.
Na deze 4/5 lessen vindt er een evaluatiegesprek plaats en zal er, wanneer nodig , een nieuw lesplan worden opgesteld.
Binnnen de lessen wordt er spelenderwijs gewerkt naar aanleiding van een hulpvraag. Bijvoorbeeld om het kind beter om te leren gaan met een concentratiestoornis (zoals bij ADHD) of om psychosomatische klachten te doen verminderen/verdwijnen.

In een veilige omgeving wordt het kind gestimuleerd om gevoelens te uiten en deze een plek te geven.
Doordat de oefeningen bijdragen aan een vergroot lichaamsbesef kunnen emoties en reacties letterlijk in het lichaam worden gevoeld en ervaren. Dit biedt het kind de mogelijkheid om bewuste keuzes te kunnen maken, doordat het kind beter in staat is te herkennen wat goed voelt en bij hem/haar past.

De Therapeutische kinderyogalessen worden speciaal voor het kind vormgegeven. Afgestemd op de individuele behoefte, de ontwikkeling en de vraag van het kind.
Binnen de lessen leert het kind op speelse wijze zijn/haar eigen ruimte en grenzen te ontdekken, het verschil tussen in- en ontspanning en wordt de concentratie en focus verbeterd.
Daarnaast wordt de balans op fysiek, mentaal en emotioneel vlak bevorderd.
Tijdens de les wordt er naast de yogahoudingen, ademhalingsoefeningen en ontspanningsoefeningen, ook gebruik gemaakt van helende verhalen, zelfmassage en creatieve verwerkingsopdrachten.

Therapeutische kinderyoga kan o.a. geschikt zijn in het geval van: slaapproblemen, weinig zelfvertrouwen, angst, hooggevoeligheid, hoogbegaafdheid, adhd, rouw, psychosomatische klachten (zoals hoofdpijn, buikpijn, misselijkheid)

Soms kan het zijn dat u oefeningen krijgt om thuis met uw kind te doen. Ook kunt u als ouder gevraagd worden om samen met uw kind aan een les deel te nemen.

Neem gerust vrijblijvend contact op als u hierover meer wilt weten.

Yoga voor kinderen met onbegrepen buikpijn

  

Yoga gericht op het buikgebied heeft een positief effect op functionele buikpijn klachten bij kinderen blijkt uit onderzoek. Functionele buikpijn is onbegrepen buikpijn waarvoor geen lichamelijke oorzaak wordt gevonden.

Ook voor deze onbegrepen buikpijn kun je bij mij terecht, neem contact op via detheepotkinderyoga@gmail dan kunnen we een afspraak maken zodat uw kind beter leert omgaan met de buikpijn klachten d.m.v. een paar individuele lessen ingericht naar de behoefte van het kind.